ผลสรุป ผู้ให้บริการมือถือทุกค่ายต้องจัดทำโปรโมชั่นใหม่ คิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาที ไม่เกินวันที่ 1 มีนาคม 2558 นี้

จากการประชุมเจรจาหารือระหว่าง กสทช. และค่ายมือถือทุกเจ้าในประเทศไทย ในเรื่องของการคิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาที โดยไม่ปัดเศษเป็นนาทีเช่นเดิมนั้น ผลสรุปที่ได้ออกมาแล้วคือ ผู้ให้บริการมือถือทุกค่ายต้องจัดทำโปรโมชั่นใหม่ คิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาที ไม่เกินวันที่ 1 มีนาคม 2558 นี้ โดยให้ผู้ใช้งานเลือกได้ว่าจะใช้งานแบบเดิมหรือแบบใหม่ โดยผู้ใช้งานสามารถยกเลิกโปรโมชั่นเดิมได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หากยังใช้แบบเดิมก็จะคิดค่าโทรแบบปัดเศษเป็นนาทีเช่นเดิม นอกจากนี้ผู้ให้บริการยังต้องเปิดเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบการใช้การตามความเป็นจริงแบบออนไลน์ได้อีกด้วย นั่นก็เพื่อความสะดวกสบายและความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้งานนั่นเอง ก็เรียกได้ว่าช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ให้บริการได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว งานนี้ประชาชนต่างก็พากันปรบมือให้รัวๆให้เลยหละค่ะ