ผลสำรวจพบคนส่วนใหญ่มีเพื่อนใน Facebook เฉลี่ย 150 คน

ฉันมีเพื่อนใน Facebook อยู่ทั้งหมด 750 คน โดยเพื่อนทั้งหมดนี้ มีทั้งคนที่ฉันเพิ่มเป็นเพื่อนเอง และที่เขามาขอฉันเป็นเพื่อน แต่ส่วนใหญ่แล้วฉันจะเป็นคนแอดเขาไปมากกว่า และมีทั้งเพื่อนที่รู้จักและไม่รู้จักเลยก็มี แต่อย่างไรก็ตาม จากผลการสำรวจของ Robin Dunba ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยา ได้สำรวจผู้ใช้ Facebook อายุ 18-65 ปี จำนวน 3,400 คน พบว่าคนส่วนใหญ่มีเพื่อนใน Facebook เฉลี่ย 150 คน แต่มีเพื่อนสนิทเพียง 13.6 คน และมีเพื่อนที่สนิทจริงๆ ที่สามารถพึ่งพาได้เวลามีปัญหาในชีวิตเพียง 4.1 คนเท่านั้น แล้วคุณหละมีเพื่อนใน Fcaecook เท่าไหร่บ้าง และสนิทจริงอยู่เท่าไหร่ ร่วมแชร์สถิตินี้กันได้เลยจ้า