Google เตรียมทำ Stories ใน Search Engine เหมือนฟีเจอร์ Stories ของ Snapchat

มีรายงานว่า Google ได้พูดคุยกับสำนักข่าวหลายราย ไม่ว่าจะเป็น CNN, The Washington Post, Vox Media และบริษัทอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้บริการสร้าง Stories คาดว่าจะใช้ชื่อฟีเจอร์ Stamp โดยจะใส่ไว้ใน Search Engine ใต้แถบค้นหา เพื่อให้สำนักข่าวมาใช้พื้นที่ในการสร้าง Stories แบบเดียวกับฟีเจอร์ Stories ของ Snapchat แต่ว่ากันว่า Google จะพัฒนาฟีเจอร์นี้โดยใช้เทคโนโลยี AMP ซึ่งจะทำให้ Stories ดาวน์โหลดได้เร็วและสามารถควบคุมโฆษณาได้เองด้วย