Google ประกาศเปิดตัวโครงการ Data Center Mural Project

โครงการศูนย์ข้อมูลของ Google ถือว่าน่าสนใจอย่างมาก ซึ่ง Google ก็ได้ประกาศเปิดตัวโครงการ Data Center Mural Project  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจุบันนี้โครงการมีศูนย์ข้อมูลแล้ว 4 แห่ง เป้าหมายของ Google คือจะต้องมีศูนย์ข้อมูลทั้งหมด 11 แห่ง ทั่วโลก โดยจะให้ศิลปินมาร่วมวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังให้กับศูนย์ข้อมูลเหล่านี้

Google จะเชิญศิลปินหลากหลายคนมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ลงบนอาคารศูนย์ข้อมูลในแต่ละแห่ง ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะด้วย และตอนนี้ก็วาดให้กับศูนย์ข้อมูลเสร็จไปแล้ว 2 แห่งคือ

  • Mayes County ที่ออกแบบโดย Jenny Odell
  • Ghislain ที่ออกแบบโดย Oli-B