Adobe ออกแพตช์ความปลอดภัยให้กับ Acrobat นอกรอบปกติ

จากการพบช่องโหว่ out-of-bounds write ทำให้แฮกเกอร์สามารถส่งโค้ดเข้ามารันบนเครื่องได้ และช่องโหว่ out-of-bounds read ที่เปิดเผยข้อมูลในเครื่องของเหยื่อ ถือเป็นช่องโหว่ระดับวิกฤติทำให้ Adobe ออกแพตช์ความปลอดภัยให้กับ Acrobat และ Acrobat Reader นอกรอบปกติเพื่อแก้ไขช่องโหว่โดยด่วน ซึ่งการออกแพตช์นอกรอบของ Adobe ถือเป็นเรื่องผิดปกติเพราะมักจะมีการปล่อยแพตช์เร่งด่วนเพราะมีการโจมตีแล้ว แต่จากการประกาศของ Adobe ก็ไม่ได้ระบุว่ามีการโจมตีแล้วแต่อย่างใด