CPSC ประกาศเรียกคืน Galaxy Note 7 ของ Samsung ในสหรัฐอเมริกา ประมาณ 1 ล้านเครื่อง

คณะกรรมการด้านความปลอดภัยของสินค้าในสหรัฐอเมริกา (Consumer Product Safety Commission หรือ CPSC) ประกาศเรียกคืน Galaxy Note 7 ของ Samsung ในสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ ประมาณ 1 ล้านเครื่อง ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานแล้ว โดยก่อนหน้านี้มีการพูดถึงเรื่องนี้ว่า Samsung ประกาศเรียกคืน Galaxy Note 7 โดยไม่ผ่าน CPSC

นอกจากนี้ CPSC ยังให้คำแนะนำว่าให้ลูกค้าที่ใช้ Galaxy Note 7 ทำการปิดเครื่องและติดต่อร้านค้าที่ซื้อมาทันที ทั้งผ่านโอเปอเรเตอร์หรือผ่านเว็บไซต์ Samsung.com เพื่อความปลอดในชีวิตทรัพย์สินของผู้ใช้งานเอง

ด้านประธาน Samsung เองก็ได้ออกมาขอโทษลูกค้าอย่างเป็นทางการ และสัญญาว่า Galaxy Note 7 ล็อตใหม่จะนำมาส่งมอบให้อย่างช้าในวันที่ 21 กันยายน 2016 นี้ เอาเป็นว่าใครที่ใช้อยู่ก็รับฟังคำแนะนำ และส่งคืนเครื่องเพื่อรอใช้เครื่องใหม่ดีกว่า