ไมโครซอฟต์เปิดหลักสูตรวิชา Data Science Degree ให้เรียนฟรีผ่านออนไลน์

สำหรับใครที่สนใจอยากเรียนหลักสูตรออนไลน์ตัวใหม่ของไมโครซอฟต์ ตอนนี้ก็ได้เปิดหลักสูตรแล้วมีชื่อว่า Microsoft Professional Degree ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ฟรี แต่ถ้าอยากได้ใบรับรองหรือใบประกาศเพื่อไปสมัครงานจะต้องจ่ายเงินซื้อในราคา 25-99 ดอลล่าร์สหรัฐต่อวิชา และคอร์สแรกที่จะเปิดสอนก็คือ Data Science Degree มีหัวข้อที่จะเรียนทั้งหมด ดังนี้

  1. Transact-SQL
  2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Excel/Power BI/Python
  3. แนวคิด machine learning
  4. ประมวลผลข้อมูลด้วย Apache Spark
  5. โครงการจบการศึกษาบน Cortana lntelligence