การรถไฟในประเทศจีนเดินรถไม่ได้ เพราะใช้ Flash

จากเหตุการณ์ใหญ่ที่ทาง Adobe ได้ออกมาแจงก่อนแล้วว่าจะมีการยกเลิกการใช้งานระบบ Flash Player อย่างถาวร และระงับการใช้งาน Software ดังกล่าว ล่วงมาถึงปัจจุบัน ได้มีการยกเลิกอย่างเป็นทางการแล้ว

เหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้ทางการรถไฟในประเทศจีนไม่สามารถเดินรถไฟได้ เนื่องจากระบบรันด้วย Flash และขึ้นหน้าตาโปรแกรมว่ายกเลิกใช้งาน จึงส่งผลกระทบโดยตรง โดยใช้เวลาแก้ไขไปมากกว่า 20 ชั่วโมง ปัจจุบันสามารถเดินรถไฟได้แล้ว