Google Pixel 2 ได้ใช้พื้นที่ Google Photos ไม่จำกัดเพียง 3 ปี เท่านั้น

เงื่อนไขการให้พื้นที่แบ็คอัพรูปและวิดีโอบน Google Photos แบบไม่ลดความละเอียดอย่างไม่จำกัด สำหรับ Google Pixel 2 นั้น ให้ใช้ได้เพียง 3 ปี หรือถึงปี 2020 เท่านั้น หลังจากนั้นจะปรับความละเอียดลงมาเท่ากับผู้ใช้งานทั่วไป แต่จะยังสามารถเข้าถึงไฟล์เก่าที่ไม่ลดความละเอียดได้ ต่างจาก Pixel รุ่นแรกที่ได้ใช้แบบไม่จำกัดช่วงเวลา ส่วนเหตุผลที่มีเงื่อนไขแบบนี้ Google บอกว่าเป็นการปรับให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้ เนื่องจากผู้ใช้มักเปลี่ยนโทรศัพท์ทุก 2-3 ปีอยู่แล้ว