Google Station บริการ Wi-Fi เปิดรับพันธมิตรแล้ว

Google Station บริการ Wi-Fi เปิดรับพันธมิตรรายอื่นๆ ที่ต้องการให้บริการ Wi-Fi ในพื้นที่ของตัวเองแล้ว หลังจากปีที่แล้วได้ร่วมมือกับการรถไฟของอินเดีย เปิดให้บริการ Wi-Fi ฟรีที่สถานีรถไฟ โดย Google มีบริการซอฟต์แวร์การยืนยันตัวตนผู้ใช้ให้กับพันธมิตรด้วย ซึ่งเป็นการเปิดทางเลือกในการสร้างรายได้ให้กับเจ้าของพื้นที่ เช่น ให้บริการ Wi-Fi ฟรี 20 นาที หากใช้นานกว่านั้นต้องจ่ายเงิน หรือจะให้ใช้ฟรีแต่ก่อนใช้ต้องมีโฆษณาขึ้นก่อน เป็นต้น

ตอนนี้ Google Station เปิดรับพันธมิตรสำหรับประเทศ อินเดีย, อินโดนีเซีย, และฟิลิปปินส์