GreenIQ ควบคุมการเปิดปิดน้ำผ่าน WiFi

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กังวลว่าจะรดน้ำต้นไม้ไม่ทั่วถึง หรืออยากรดน้ำต้นไม้ผ่าน WiFi ละก็ ต้องเลือกใช้ GreenIQ Smart Garden Hub ตัวใหม่ ซึ่งมีความสามารถในการควบคุมการเปิดปิดน้ำผ่าน WiFi ด้วยแอพ GreenIQ ซึ่งใช้งานได้ทั้งบน iOS และ Android ราคาขายยู่ที่ 249 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเมื่อเราใช้ GreenIQ เพื่อควบคุมผ่านมือถือเราก็จะสามารถทำได้ดังนี้

  • ควบคุมการรดน้ำต้นไม้
  • ตั้งเวลาการเปิดปิดไฟในสวน
  • มีเซ็นเซอร์คอยตรวจสอบสภาพอากาศ เช่น หากเวลาฝนตกระบบจะไม่เปิดหัวฉีด เพื่อรดน้ำต้นไม้ให้โดยอัตโนมัติ
  • สามารถวัดความชื้นในดินได้