Invisible reCAPTCHA บริการป้องกันบอทตัวใหม่ของ Google

เปิดให้สมัครใช้บริการกันแล้วกับ Invisible reCAPTCHA บริการป้องกันบอทตัวใหม่จาก Google ซึ่งตัวนี้ผู้ใช้งานไม่ต้องทำอะไรเลย เพราะ Google บอกว่าเป็นระบบ Machine Learning ชั้นสูง เพื่อตรวจจับการบุกรุก แต่ไม่ได้บอกว่ามีการทำงานอย่างไร ซึ่งเว็บไซต์ที่ต้องการใช้งานต้องเปลี่ยนมาใช้ Invisible reCAPTCHA ด้วยตัวเอง และสามารถสมัครใช้งานได้แล้วตั้งแต่วันนี้