LinkedIn ประกาศแนวทางใหม่เพื่อลดปริมาณอีเมล์ที่จะส่งไปในอนาคต

LinkedIn ระบุว่าได้รับแจ้งจากผู้ใช้ ว่ามีอีเมล์แจ้งข่าวมาจาก LinkedIn จำนวนมาก ซึ่งทำให้ผู้ได้รับอีเมล์แจ้งข่าวทั้งหลายต่างรำคาญ และจัดให้อีเมล์เหล่านี้เป็นอีเมล์ขยะไปซะเลย เชื่อว่าผู้ใช้อีเมล์หลายคนคงจะเจอกับปัญหานี้เหมือนๆกัน และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวทาง LinkedIn จึงได้ประกาศแนวทางใหม่ เพื่อลดปริมาณอีเมล์ที่จะส่งไปในอนาคต โดยการวบอีเมล์ที่เป็นแบบเดียวกันเข้าไว้ด้วยกันเป็นเมล์เดียว คาดว่าทุกๆ 10 อีเมล์จะลดลงเหลือเพียง 4 อีเมล์เท่านั้น ตอนนี้ทาง LinkedIn ก็ได้เริ่มดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ