Mozilla ประกาศปิดตัว Mozilla Persona ในวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้

Mozilla Persona มีชื่อเดิมว่า BrowserID เปิดให้บริการมานาน 5 ปีแล้ว เป็นโครงการสร้างล็อกอินผ่านเบราเซอร์ และให้เบราเซอร์จัดการเรื่องการล็อกอินเข้าหน้าเว็บไซต์แทนเรา ล่าสุด Mozilla ได้ประกาศจะปิดตัว Mozilla Persona ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2016 นี้ โดยจะไม่มีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่อีกต่อไปแล้ว แต่จะยังสนับสนุนเรื่องความปลอดภัยไปจนถึงวันและเวลาดังกล่าว ส่วนใครที่ใช้งาน Mozilla Persona ก็แนะนำให้ไปใช้บริการตัวอื่นแทน