Natural Cycle แอพคุมกำเนิดถูกยื่นเรื่องตรวจสอบในสวีเดน

Natural Cycle เป็นแอพคุมกำเนิดสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ ได้รับการรองรับจากกระทรวงสาธารณสุขเยอรมนี ให้ใช้เป็นเครื่องมือในการคุมกำเนิดด้วย แต่ล่าสุดดูเหมือนว่ากำลังโดนโรงพยาบาล Södersjukhuset ในสวีเดน ยื่นเรื่องให้ Swedish Medical Products Agency หน่วยงานภาครัฐเข้ามาตรวจสอบ เนื่องจากพบเคสหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์จากผู้หญิงที่ใช้งานแอพนี้ราว 37 คนจาก 668 คน อาจส่งผลให้ไม่สามารถยื่นขอใบรับรองจาก อย. สวีเดนได้

เรื่องนี้ทางผู้พัฒนา Natural Cycle รับทราบแล้ว และบอกว่าตัวเลขดังกล่าวสอดคล้องกับค่าความเสี่ยงที่บริษัทได้ประเมินไว้และสื่อสารกับผู้ใช้งานแต่แรกแล้ว ที่สำคัญก็ไม่มีวิธีคุมกำเนิดใดจะได้ผล 100% ด้วย เรื่องนี้เราคงต้องมาติดตามกันต่อไปว่าจะจบลงเช่นใด